Toelaatbaarheid van referentie-eis en rechtsbeschermingsclausule bij aanbesteding afhankelijk van proportionaliteit

Toelaatbaarheid van referentie-eis en rechtsbeschermingsclausule bij aanbesteding afhankelijk van proportionaliteit

Eerder oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat bij de beoordeling van een rechtsbeschermingsclausule van belang is of de clausule in een redelijke verhouding staat tot de aard en omvang van de opdracht en daarmee proportioneel is. In een recent advies volgt de Commissie van Aanbestedingsexperts het hof hierin. Ook is de Commissie van mening dat een referentie-eis doelmatig en noodzakelijk moet zijn.