SMS- en WhatsApp-berichten zijn documenten

SMS- en WhatsApp-berichten zijn documenten

Eiseres stelt dat het ministerie van VWS verplicht was om de aanwezige SMS- en WhatsApp-berichten die onder de reikwijdte van haar Wob-verzoek vielen, veilig te stellen. De Raad van State oordeelde hier anders over. Het beroep dat eiseres vervolgens instelde, acht de rechtbank gegrond. Het ministerie heeft er onvoldoende voor gezorgd dat de SMS- en WhatsApp-berichten in kwestie niet vernietigd zouden worden. Daarmee is niet voldaan aan de bewaarplicht.