Amsterdamse JA/JA-sticker toegestaan, Utrechtse niet

Amsterdamse JA/JA-sticker toegestaan, Utrechtse niet

De Amsterdamse Afvalstoffenverordening voorziet in een opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (de JA/JA-sticker). Dit is niet in strijd met de Wet Milieubeheer en de gemeente Amsterdam is bevoegd tot invoering van die bepaling.
In een Utrechtse zaak liet de Hoge Raad 's hofs oordeel in stand dat het opt-in-systeem wél onrechtmatig is. In Utrecht vallen huis-aan-huisbladen namelijk ook onder de regeling, terwijl die niet uitsluitend reclame bevatten.