Verlaging drempel toegang schuldsanering

Verlaging drempel toegang schuldsanering

Op dit moment kan iemand met problematische schulden pas toegang krijgen tot de WSNP na vijf jaar voldoende inspanning om te komen tot afbouw van schulden en het voorkomen van nieuwe schuldenóde zogenoemde goede trouw toets. Deze periode wordt verkort naar drie jaar. De wijziging maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen die het kabinet treft om de schuldenproblematiek terug te dringen.