Verlenging 'tijdelijke' wet bestuurlijke maatregelen terrorisme stuit op kritiek Raad van State

Verlenging 'tijdelijke' wet bestuurlijke maatregelen terrorisme stuit op kritiek Raad van State

In 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. De wet zou vijf jaar na inwerkingtreding komen te vervallen, te weten in 2022. Het kabinet is voornemens de wet te verlengen tot 2027. De Raad van State is om meerdere redenen niet overtuigd van de noodzaak daarvan.