Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wob

Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wob

Burgers krijgen het wettelijke recht op informatie en van meer overheidsinstanties. De overheid wordt verplicht beter te motiveren waarom zij gevraagde informatie niet geeft. Voorts komt er een college dat gaat bemiddelen bij klachten. Het heeft 8 jaar geduurd om de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door beide Kamers te krijgen.