Hoge Raad: gedupeerden aardbevingsschade Groningen hebben recht op vergoeding

Hoge Raad: gedupeerden aardbevingsschade Groningen hebben recht op vergoeding

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde eerder dat de door NAM veroorzaakte hinder en overlast onrechtmatig is jegens bewoners van een woning die ten minste eenmaal fysieke schade heeft opgelopen. Wanneer dat is vastgesteld hebben die bewoners recht op vergoeding van schade wegens gemist woongenot. Indien minimaal twee keer fysieke schade aan de woning is vastgesteld, bestaat daarnaast recht op vergoeding van smartengeld van minimaal 2.500 euro per bewoner. NAM stelde cassatieberoep in, maar de Hoge Raad laat het oordeel van het hof in stand.