Rechters mogen beslissingen van onrechtmatig benoemde rechters non-existent verklaren

Rechters mogen beslissingen van onrechtmatig benoemde rechters non-existent verklaren

Bij rechtszoekenden kan legitieme twijfel ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van een rechter wanneer de benoeming van die rechter in strijd was met fundamentele regels van het betrokken gerechtelijke systeem en die benoeming daarom als onrechtmatig kan worden beschouwd. Een nationale rechter mag beslissingen van een onrechtmatig benoemde rechter non-existent verklaren wanneer dit noodzakelijk is om de voorrang van het EU-recht te verzekeren.