Gids proportionaliteit 2022

Gids proportionaliteit 2022

Aanbestedende diensten hanteren het Grossmann-arrest (rechtsverwerkingsclausules) te strikt. De nieuwe Gids proportionaliteit geeft een aantal praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Net als voor de hele Gids geldt voor deze nieuwe voorschriften het principe comply or explain: aanbestedende diensten kunnen van de aanbevelingen uit de Gids proportionaliteit afwijken, maar moeten de reden daarvoor wel motiveren.