Toepassing artikel 6:22 Awb kan niet leiden tot gegrondverklaring beroep

Toepassing artikel 6:22 Awb kan niet leiden tot gegrondverklaring beroep

In een procedure had de rechtbank een gebrek geconstateerd in het besluit, maar het besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in stand gelaten en het beroep ongegrond verklaard. De appellant stelde in hoger beroep dat de rechtbank het beroep gegrond had moeten verklaren omdat het een gebrek in het besluit had geconstateerd. Dit riep de vraag op hoe artikel 6:22 Awb zich verhoudt tot artikel 8:72 lid 1 Awb.