De rol van verklaringen bij het opleggen van bestuurlijke boetes

De rol van verklaringen bij het opleggen van bestuurlijke boetes

Bij bestuurlijke boetes hoger dan 340 euro geldt onder meer dat een boeterapport opgesteld moet worden. In veel gevallen zijn verklaringen van de vermeend overtreder, getuigen en/of andere betrokkenen onderdeel van zo'n rapport. Welke betekenis komt toe aan zo'n verklaring en is daar nog wat tegen te doen als de opgelegde bestuurlijke boete bestreden wordt? Aan de hand van jurisprudentie wordt in deze bijdrage ingegaan op deze twee vragen. Afgesloten wordt met enkele tips ten aanzien van het (laten) afleggen van verklaringen.