Bestuurlijke boete: waar moet een boeterapport aan voldoen?

Bestuurlijke boete: waar moet een boeterapport aan voldoen?

Het boeterapport is het feitenonderzoek dat aan de oplegging van een bestuurlijke boete voorafgaat. Toch is het boeterapport niet altijd bepalend. Fouten in het rapport kunnen bijvoorbeeld ook (tot op zekere hoogte) worden rechtgezet bij de boetebeschikking. Waar moet een boeterapport aan voldoen?