Lockdown-maatregelen kunnen in stand blijven

Lockdown-maatregelen kunnen in stand blijven

De voorzieningenrechter beslist dat de lockdown-maatregelen die sinds 19 december 2021 gelden in stand kunnen blijven. De eisers in dit kort geding hadden gevraagd deze maatregelen buiten werking te stellen. Volgens eisers is de omikron-variant van het coronavirus minder ziekmakend dan de delta-variant. Zij trekken andere conclusies uit wetenschappelijke onderzoeken dan het Outbreak Management Team (OMT) doet. Echter: het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de Staat mocht zijn beleid op dat advies afstemmen.