Staat moet dwangsommen in asielzaken blijven betalen

Staat moet dwangsommen in asielzaken blijven betalen

De Rechtbank Oost-Brabant heeft (een deel van) de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Asielzoekers die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning, kunnen naar de rechter stappen als er niet tijdig wordt beslist op hun aanvraag. Voorheen moest de Staat automatisch een dwangsom van maximaal 1.442 euro betalen wanneer de IND niet tijdig besliste en een rechter kon een dwangsom verbinden aan de beslistermijn die zij in haar uitspraak had bepaald. De wetgever bepaalde ten onrechte dat dit per juli 2021 niet meer het geval zou zijn.