Staatsaansprakelijkheid voor gezondheidsschade door luchtverontreiniging?

Staatsaansprakelijkheid voor gezondheidsschade door luchtverontreiniging?

De EU-grenswaarden en wettelijke verplichtingen van Lidstaten om de luchtkwaliteit te verbeteren strekken er volgens Advocaat-Generaal Kokott van het Hof van Justitie van de EU toe de menselijke gezondheid te beschermen — en particulieren rechten toe te kennen.