Verjaring: een opfriscursus van de Raad van State

Verjaring: een opfriscursus van de Raad van State

In deze uitspraak bespreekt de Afdeling een aantal belangrijke uitgangspunten die spelen bij verjaring. Er zijn meerdere valkuilen bij (een) verjaring(sverweer). Aangezien een rechter niet ambtshalve mag toetsen of sprake is van verjaring, zullen partijen daar gespitst op moeten zijn en zich expliciet op verjaring moeten beroepen.