Evenredigheid van subsidiesancties

Evenredigheid van subsidiesancties

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de evenredigheid van subsidiesancties? Eerst wordt een kort overzicht gegeven van de huidige wijze van toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Daarbij zal eerst voor de toetsingsintensiteit, en daarna ten aanzien van de drietrapstoets, worden bekeken wat de gevolgen zijn voor de toetsing van subsidiesancties aan het evenredigheidsbeginsel.