Raad van State: bewijsmateriaal pas te weigeren bij grote onrechtmatigheid

Raad van State: bewijsmateriaal pas te weigeren bij grote onrechtmatigheid

De Raad van State bevestigt dat de rechter onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal pas moet negeren als dat bewijs is verkregen op een manier die sterk indruist tegen wat men mag verwachten van een behoorlijk handelende overheid.