Tijdelijke coronawet ten einde

Tijdelijke coronawet ten einde

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen waarmee de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (coronawet) voor een vijfde keer verlengd had moeten worden. Er is geen feitelijke reden (meer) om de wet te handhaven waarmee maatregelen die voortvloeien uit de wet niet langer proportioneel zijn en de wet niet meer noodzakelijk is. Nu de noodzaak is komen te vervallen, is de tijdelijke macht om grondrechten in te perken eveneens voorbij.