Weigering vergunning vanwege 'slecht levensgedrag' dient uitgebreid gemotiveerd te worden

Weigering vergunning vanwege 'slecht levensgedrag' dient uitgebreid gemotiveerd te worden

Als een burgemeester een horecavergunning weigert op basis van signalen van 'slecht levensgedrag' van een exploitant, dan dient dit verdergaand gemotiveerd te worden. De burgemeester moet motiveren waarom de feiten en omstandigheden waarop de weigering gebaseerd is, relevant zijn voor de exploitatie van een horecabedrijf en hoe de exploitant vooraf had kunnen weten dat die feiten en omstandigheden in de weg staan aan het verlenen van de vergunning. Ook moet de burgemeester motiveren waarom de feiten en omstandigheden niet gering zijn en waarom die, ondanks het tijdsverloop, nog steeds iets zeggen over de betrouwbaarheid van de exploitant om op verantwoorde wijze een horecabedrijf uit te oefenen.