Rechtspraak: maak rechterlijke constitutionele toetsing mogelijk

Rechtspraak: maak rechterlijke constitutionele toetsing mogelijk

De Rechtspraak vindt dat rechters moeten kunnen gaan toetsen aan de Grondwet. In de onderstaande zienswijze wordt dit standpunt toegelicht aan de hand van 8 vragen. De zienswijze kwam tot stand na een brede consultatie onder rechters en raadsheren.