Evidente fout in Wob-besluit: voorlopige voorziening tot openbaarmaking toegewezen

Evidente fout in Wob-besluit: voorlopige voorziening tot openbaarmaking toegewezen

De voorzieningenrechter in deze Wob-zaak wijst een verzoek om een voorlopige voorziening gedurende een bezwaarprocedure toe, nu het bestreden besluit evident fout is. Een voor de praktijk relevante uitspraak, zeker voor Wob-verzoekers die geen tijd hebben om te wachten op de behandeling van een bezwaarschrift tegen een (deels) afwijzend besluit. Onder de Woo zou dit overigens anders gaan.