FinanciŽle draagkracht overtreder bij effectuering handhavingsbesluiten

Financiële draagkracht overtreder bij effectuering handhavingsbesluiten

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling wordt zwaar gewicht toegekend aan het belang bij het verhaal van de kosten van bestuursdwang, dan wel invordering van verbeurde dwangsommen. De financiële draagkracht van de overtreder vormt in beginsel geen bijzondere omstandigheid op basis waarvan het bevoegd gezag van kostenverhaal of invordering kan afzien. "In beginsel" - zo laten de onderhavige Afdelingsuitspraken zien - maar niet altijd.