Arbitrage en bemiddeling bij bestuurlijke geschillen tussen Rijk en gemeenten

Arbitrage en bemiddeling bij bestuurlijke geschillen tussen Rijk en gemeenten

Een arbitragezaak over het jeugdzorgbudget in 2021 heeft het nut aangetoond van het middel arbitrage en bemiddeling bij bestuurlijke geschillen tussen Rijk en gemeenten. Het Rijk had jaren verzuimd gemeenten voldoende budget te geven voor de uitvoering van de Jeugdwet en de gemeenten moesten extra miljarden krijgen, aldus die arbitragecommissie. De Raad van State adviseerde vervolgens niet langer arbitrage in te zetten bij geschillen tussen Rijk en gemeenten. Wat nu?