Asielzoeker moet beroep mogen instellen tegen trage besluitvorming

Asielzoeker moet beroep mogen instellen tegen trage besluitvorming

De Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND is onverbindend voorzover deze de mogelijkheid uitsluit om beroep bij de rechter in te stellen als de staatssecretaris van Justitie niet op tijd beslist op een asielaanvraag.