Gemeente sloot studenten ten onrechte uit van eenmalige energietoeslag

Gemeente sloot studenten ten onrechte uit van eenmalige energietoeslag

De rechtbank oordeelt dat een beleidsregel van de gemeente Nijmegen studenten onterecht uitsluit van een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Het college van b&w stelt dat studenten als groep niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, aangezien de woonsituatie van studenten onderling te zeer verschilt. Met die redenering wordt volgens de rechtbank een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt.