EU-Hof geeft uitsluitsel over toetsing vreemdelingenbewaring; dwingt bestuursrechter tot ambtshalve toetsing

EU-Hof geeft uitsluitsel over toetsing vreemdelingenbewaring; dwingt bestuursrechter tot ambtshalve toetsing

De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie weten of Europese regels de rechter verplichten om uit zichzelf te toetsen of aan alle voorwaarden voor vreemdelingenbewaring is voldaan, ook als de vreemdeling deze voorwaarden zelf niet aan de orde stelt. Hoewel de Nederlandse wet dergelijke ambtshalve toetsing verbiedt, heeft het Europese Hof geoordeeld dat de nationale rechter op eigen initiatief moet nagaan of de bewaringsmaatregelen rechtmatig zijn.