Rechter, blijf uw rol vervullen in de opvangcrisis

Rechter, blijf uw rol vervullen in de opvangcrisis

Op 10 november 2022 diende het hoger beroep in de zaak die Vluchtelingenwerk Nederland aanspande tegen de Staat en het Centraal orgaan opvang asielzoekers over de mensonwaardige opvang van asielzoekers. Diezelfde dag kopte de Volkskrant een citaat van de landsadvocaat: 'Rechter moet afzien van het opdragen van bevelen.' De rol van de rechter in de democratische rechtsstaat noopt echter weldegelijk tot een tegengeluid.