Evenredigheid nieuwe stijl: aandachtspunten uit de rechtspraak van 2022

Evenredigheid nieuwe stijl: aandachtspunten uit de rechtspraak van 2022

De Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 heeft het nodige losgemaakt. De Raad van State formuleerde een algemeen kader voor toetsing van besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid (al dan niet ingevuld met beleidsregels) aan het evenredigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 3:4 lid 2 Awb. Daarbij werd toegezegd dat in toekomstige uitspraken zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt zou gaan worden op welke wijze bestreden besluiten aan het evenredigheidsbeginsel zijn getoetst. De vraag is in hoeverre deze toezegging van de Afdeling inmiddels zichtbaar is in de jurisprudentie.