Meer ruimte voor overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

Meer ruimte voor overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

De Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager is van het gewraakte besluit en hem geen verwijt kan worden gemaakt.