Geen wettelijke basis voor de nareismaatregel asielzoekers?

Geen wettelijke basis voor de nareismaatregel asielzoekers?

De voorzieningenrechter komt in deze uitspraak tot de conclusie dat er geen wettelijke basis is voor de zogenoemde nareismaatregel. De regering heeft de nareismaatregel ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken. In een zaak over een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, bepaalt de rechter in casu dat haar Syrische gezinsleden meteen moeten worden toegelaten in Nederland. Zij hoeven geen half jaar te wachten.