Toetsingskader in geval van verzoek om terug te komen van bestuurlijke boete

Toetsingskader in geval van verzoek om terug te komen van bestuurlijke boete

Een definitief geworden besluit van een bestuursorgaan moet desondanks heroverwogen worden, als er nieuwe feiten (nova) zijn of als weigering van heroverweging 'evident onredelijk' is. De Centrale Raad van Beroep heeft raadsheer-AG Wattel om advies gevraagd over de invulling van het criterium 'evident onredelijk' bij een boete opgelegd door een bestuursorgaan die definitief is geworden zonder dat er een rechter naar heeft gekeken.
De enkele vaststelling dat een boete onmiskenbaar onjuist was, dwingt volgens de AG al tot heroverweging. In zijn conclusie zet hij uiteen wat daaronder verstaan moet worden.