Modernisering Staats nood- en crisisrecht

Modernisering Staats nood- en crisisrecht

Het geschreven (Staats)nood- en crisisrecht voorkomt dat ongeschreven recht moet worden ingezet, of dat nieuwe wetgeving tijdens een noodsituatie in hoog tempo moet worden vastgesteld wanneer daar eigenlijk onvoldoende tijd voor is. Het Staatsnoodrecht is echter op veel punten verouderd. Deze notitie beoogt een moderniseringskader te schetsen. Er wordt een categorisering van soorten noodbevoegdheden gegeven en de procedures voor het in- en buiten werking stellen daarvan worden beschreven.