Wanneer is een e-mailbericht een besluit?

Wanneer is een e-mailbericht een besluit?

Een recreatiewoning is geen woning, maar ook bij recreatief gebruik ontstaan huishoudelijke afvalstoffen. Daar wil de eigenaar in deze zaak zich van ontdoen. Toegang tot de afvalcontainers in de buurt geschiedt middels een afvalpas. Dan vraag je bij de gemeentelijke afvaldienst toch gewoon zon pasje aan? Zo simpel blijkt dat helaas niet te zijn. Want kwalificeert de gemeentelijke mededeling terzake als besluit, nu het per mail werd verzonden?