Opmerkingen over het procedeergedrag van de overheid

Opmerkingen over het procedeergedrag van de overheid

Om het vraagstuk van het procederen tussen overheid en burgers binnen het bestuursrecht vanuit zo veel mogelijk invalshoeken in beeld te brengen, zijn medio 2022 gesprekken gevoerd met honderd stakeholders die hun visie op het procedeergedrag van de overheid hebben gegeven. De opbrengst van deze consultatie is neergelegd in deze verzameling opmerkingen en citaten.