Kroniek Asiel- en Vreemdelingenrecht 2022

Kroniek Asiel- en Vreemdelingenrecht 2022

Het migratierecht is grotendeels Europeesrechtelijke van aard en de opvattingen over migratie zijn bij uitstek politiek gekleurd. Bovendien geldt voor het asielrecht dat de telkens veranderende situatie in de wereld (Afghanistan, Oekraïne) leidt tot nieuw beleid en jurisprudentie. In onderstaand overzicht duiden de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen.