Wanneer geldt een publiek-publieke samenwerking als uitzondering op de aanbestedingsplicht?

Wanneer geldt een publiek-publieke samenwerking als uitzondering op de aanbestedingsplicht?

Als een aanbestedende dienst een opdracht willen vergeven aan een andere aanbestedende dienst, dan zijn daarop in beginsel de aanbestedingsregels van toepassing. Er bestaan echter wel uitzonderingen waarbij een aanbestedende dienst rechtstreeks (dus zonder het organiseren van een aanbestedingsprocedure) een opdracht kan vergeven aan een andere aanbestedende dienst ('publiek-publieke samenwerking'). In dit arrest heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over twee van die uitzonderingen: de niet-geďnstitutionaliseerde (ook wel: horizontale) samenwerking en quasi-inbesteding met gezamenlijk toezicht.