Handreiking privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden

Handreiking privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden

Alle decentrale overheden nemen deel aan publieke én private vormen van samenwerking. Deze handreiking heeft betrekking op privaatrechtelijke samenwerkingen en op publiekrechtelijke samenwerkingen anders dan die op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen zijn er in verschillende varianten, met als rechtsvormen de vennootschap, de stichting en de beleids- en bevoegdhedenovereenkomst. De toepassing daarvan wordt geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden.