Rapport rond het procedeergedrag van de overheid

Rapport rond het procedeergedrag van de overheid

Deze probleemanalyse geeft inzicht in het complex van factoren die bijdragen aan het ontstaan van onnodige bestuursrechtelijke procedures. Dit zijn procedures die voorkomen hadden kunnen worden door een andere manier van handelen door de overheid. Bijvoorbeeld:
• de manier waarop burgers benaderd worden;
• het onvoldoende onderkennen van het feitelijke probleem waarmee een burger bij de overheid komt;
• onvoldoende inzicht in de impact van een besluit op iemands persoonlijke situatie, of
• wetgeving die geschillen in de hand werkt.