CBb vraagt conclusie over verschoonbaarheid overschrijding bezwaar- of beroepstermijn

CBb vraagt conclusie over verschoonbaarheid overschrijding bezwaar- of beroepstermijn

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een conclusie gevraagd aan raadsheer advocaat-generaal Rob Widdershoven in vier zaken waarin de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift of het beroepschrift is overschreden. De belangrijkste vraag is in welke (categorieën van) gevallen door het bestuursorgaan of de bestuursrechter moet worden geconcludeerd tot verschoonbaarheid van een vastgestelde overschrijding van de bezwaar- of beroepstermijn en welke nationale of internationale juridische normen en welke omstandigheden van feitelijke aard daarvoor bepalend zouden moeten zijn.