Toepassing nieuwe regeling vertrouwelijk inbrengen van processtukken bij de bestuursrechter

Toepassing nieuwe regeling vertrouwelijk inbrengen van processtukken bij de bestuursrechter

Het inbrengen van processtukken door overheidsorganisaties bij de bestuursrechter is niet altijd makkelijk. Soms moet de informatie bekend zijn bij de rechter, maar niet bij de andere partij(en). Dit speelt evident in Woo-procedures. De geheimhouding van documenten is immers onderwerp van het geding. Van het uitgangspunt van een gelijk speelveld voor procespartijen als het om informatie gaat, moet dientengevolge worden afgeweken. De Raad van State maakt in de onderhavige beslissing duidelijk hoe daarmee om te gaan.