Reële tarieven in het sociaal domein: gemeenten hebben onderzoeks- en informatieplicht

Reële tarieven in het sociaal domein: gemeenten hebben onderzoeks- en informatieplicht

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet valt (samen het sociaal domein). In de praktijk voldoen gemeenten aan deze verantwoordelijkheid door zorg in te kopen bij gespecialiseerde Wmo- of jeugdhulpaanbieders. De praktijk leert dat ontoereikend onderzoek en/of zwakke onderbouwing van gemeenten bij reële tarieven door de rechter wordt afgestraft.