De (in)formele burgerlus

De (in)formele burgerlus

De rechtspositie van de burger wordt versterkt met de introductie van de burgerlus (of burgerlijke lus) in de Awb. Met de formele burgerlus, waarin de bestuursrechter de burger in een tussenuitspraak een bewijsopdracht geeft om een of meerdere stelling nader te onderbouwen, beoogt de wetgever de procespositie van de burger te versterken. De formele burgerlus moet worden onderscheiden van de informele burgerlus. Deze laatste wordt al enige jaren door de bestuursrechter toegepast door het geven van een bewijsopdracht via, bijvoorbeeld, het sturen van een griffiersbrief of heropenen van het (voor)onderzoek. In hoeverre is de (in)formele burgerlus succesvol in het verzachten van knelpunten rond de bewijspositie van de burger in bestuursrechtelijke conflicten?