HvJ EU: dragen van religieuze tekens door ambtenaren mag worden beperkt

HvJ EU: dragen van religieuze tekens door ambtenaren mag worden beperkt

Het openbaar bestuur mag, in het kader van het scheppen van een neutrale overheidsomgeving, op het werk verbieden dat er zichtbare tekens worden gedragen waaruit levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen blijken. Een dergelijk verbod discrimineert niet, wanneer dit in het algemeen en zonder onderscheid geldt voor alle ambtenaren en beperkt blijft tot wat 'strikt noodzakelijk' is. De nationale rechter moet nagaan of aan die eisen is voldaan.