Toetsingskader ter beoordeling van bewijswaarde documenten naturalisatieverzoek

Toetsingskader ter beoordeling van bewijswaarde documenten naturalisatieverzoek

Voor naturalisatie geldt dat er geen twijfel mag bestaan over de identiteit en nationaliteit van een aanvrager. De Afdeling bestuursrechtspraak ziet aanleiding om in de onderstaande uitspraken voor de rechtspraktijk te verduidelijken wat het toetsingskader is voor de beoordeling van de bewijswaarde van documenten die bij een naturalisatieverzoek worden ingediend. Dit toetsingskader houdt onder meer in dat de staatssecretaris moet beoordelen of voorafgaand aan de afgifte van de documenten een deugdelijk identificatieproces heeft plaatsgevonden.