Vergunningen vuurwerkverkopers mochten niet ingetrokken worden

Vergunningen vuurwerkverkopers mochten niet ingetrokken worden

Schiedam besloot tot intrekking van vergunningen van vier vuurwerkverkopers, nadat de gemeenteraad een verbod op het afsteken van vuurwerk had ingesteld met het oog op de veiligheid, de openbare orde, het woon- en leefklimaat en de gezondheid. De rechtbank stelt vast dat er door inwoners van Schiedam in de dagen voor de jaarwisseling onder meer in de aangrenzende gemeenten Rotterdam en Vlaardingen vuurwerk kan worden gekocht en dat zij zich niet zullen laten weerhouden om dit in Schiedam af te steken. Gelet daarop is niet aannemelijk dat de intrekking van de vergunningen een geschikt middel is om het daarmee nagestreefde doel te bereiken.