Effectiviteit van rechterlijke vonnissen

Effectiviteit van rechterlijke vonnissen

De definitie van effectiviteit van rechterlijke vonnissen is afhankelijk van de doelstellingen van de rechtspraak. Deze verschillen per rechtsgebied. In het strafrecht worden doorgaans de strafdoelen als uitgangspunt genomen en wordt vaak gekozen voor (zo min mogelijk) recidive als operationalisering van het strafdoel 'preventie'. Binnen het civiele recht wordt primair gekeken naar de naleving van uitkomsten van procedures (vonnissen dan wel schikkingsovereenkomsten) en de normalisering van relaties tussen partijen. Vonnissen zijn effectief wanneer hetgeen in een vonnis of schikking is vastgelegd daadwerkelijk wordt nageleefd en de relatie tussen partijen wordt gladgestreken. In het bestuursrecht, tot slot, wordt effectiviteit doorgaans uitgedrukt in termen van rechtsbescherming, controle op de overheid en doorwerking van vonnissen.