Zes uitspraken rond functioneel daderschap in het bestuursrecht

Zes uitspraken rond functioneel daderschap in het bestuursrecht

In uitspraken van 31 mei 2023 over functioneel daderschap heeft de Afdeling bestuursrechtspraak haar rechtspraak over het overtrederschap genuanceerd. De jurisprudentie rond daderschap krijgt nader vorm in de onderhavige uitspraken, waarin de colleges van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Utrecht en Den Haag boetes oplegden aan eigenaren van woningen. Volgens de colleges zijn de woningen in strijd met de Huisvestingswet onttrokken aan de woningvoorraad, of omgezet in onzelfstandige woonruimte. In twee van de zes zaken werd zonder vergunning een woning verhuurd aan toeristen, in één zaak bleek de woning te worden gebruikt door prostituées, in een andere zaak als hennepkwekerij en in de twee laatste zaken was sprake van illegale kamerverhuur. De huiseigenaren vonden dat zij door de gemeentes onterecht als functioneel dader zijn aangemerkt. In vijf van de zes zaken herroept de Afdeling de boetes.