Langverwachte uitspraak over verschoonbaarheid bij overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

Langverwachte uitspraak over verschoonbaarheid bij overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

Het CBb oordeelde dat bestuursorganen en bestuursrechters de bezwaar- en beroepstermijnen minder strikt moeten handhaven. Er moet dientengevolge — vaker dan tot nu toe het geval was — aangenomen worden dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met deze uitspraak wil het college ruimte bieden om maatwerk te leveren als sprake is van bijzondere omstandigheden. Van een belangenafweging kan echter geen sprake zijn: artikel 6:11 Awb bevat namelijk een gebonden bevoegdheid.