Bij bevoegdheidsmisbruik geen schadevergoeding

Bij bevoegdheidsmisbruik geen schadevergoeding

Als een procespartij misbruik van bevoegdheid maakt bij het indienen van een Wob-verzoek, daartegen vervolgens rechtsmiddelen aanwendt en het te lang duurt voordat op het (hoger) beroep wordt beslist, heeft deze geen recht op schadevergoeding wegens het overschrijden van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM — omdat die partij geen spanning en frustratie ondervindt die recht geeft op vergoeding van immateriële schade.